Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD

V letu 2007 je država prvič pričela z ukrepi za varovanje zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi svinca.

Leta 2007 je država prvič resno naslovila reševanje problematike s svincem onesnaženega okolja v Zgornji Mežiški dolini. Sprejet je bil Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07 in 44/22 – ZVO-2). V obdobju med leti 2007 in 2022 so se na območju občin Črna na Koroškem in Mežica izvajali ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu. V okolju so bili to ukrepi za zmanjšanje prašenja, med prebivalstvom pa intenzivna kampanja informiranja in motiviranja za izvajanje varovalnih ukrepov. V okviru  programa so bile redno spremljane vsebnosti svinca v krvi otrok, ki so se tekom petnajstih let izvajanja programa pomembno znižale. Mediana za vsebnost svinca v krvi triletnikov je leta 2007 znašala 82,5 µg/l, leta 2022, ko se je program zaključil, pa 31 µg/l. Leta 2022 je bila ciljna vrednost programa (100 µg/l) presežena pri 4,5 % otrok, s tem pa je bil cilj programa dosežen.

Podobne vsebine

Svinec je izjemno prilagodljiva težka kovina majhne trdote in modrikasto bele barve, ki na zraku potemni v sivo.
Svinec je zaradi dobrih kemičnih in fizikalnih lastnosti v svetu peta najširše uporabljena kovina.
Skip to content