Ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu

Mokrenje cest, menjava onesnaženih tal, prekrivanje makadamskih površin in prekrivanje golih tal so ključni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu iz okolja.

Osnova pri skrbi za lastno zdravje je dobro poznavanje tveganja. Če ne vemo, kaj zdravje ogroža, tudi ukrepati ne moremo. Prisotnost svinca v Mežiški dolini predstavlja nevarnost in če želimo, da je tveganje za zdravje čim manjše, je ključna preprečitev izpostavljenosti svincu. V Mežiški dolini glavni vir vnosa svinca v telo predstavlja onesnažen droben prah, ki ga vdihnemo ali zaužijemo. Iz tega prahu se svinec v telesu veže in škodi zdravju. Ključni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti so tako tisti, ki vodijo v zmanjšanje količine drobnega prahu in njegove mobilnosti. Mednje uvrščamo:

Mokrenje cest (utrjenih površin)

Z ukrepom mokrenja prah deloma odstranimo s površin, deloma pa ga navlažimo, s čimer dosežemo, da se veže v večje skupke oziroma se v manjši meri dviga s tal in raznaša po prostoru.

Menjava (prekrivanje) onesnaženih tal

Tla predstavljajo pomemben vir svinca in vsaj zgornja plast je s potencialno toksičnimi elementi močno obremenjena. Iz takšnih tal se dviga onesnažen prah, ob igri na takšnih tleh pa otroci svinec tako vdihavajo, kot tudi preko rok neposredno vnašajo v usta. Pomemben ukrep je, da takšna tla odstranimo oz. pokrijemo, s čimer preprečimo prašenje in neposreden stik  z njimi, s tem pa tudi izpostavljenost otrok onesnažilom.

Prekrivanje makadamskih površin

Makadamska cestišča so, zaradi neprimernih praks, močno obremenjena s potencialno toksičnimi elementi. V primeru obremenitve takšnih tal (vožnja, hoja, tek), se s površin dviga droben onesnažen prah, ki ga vdihnemo ali pojemo, prenese pa se lahko tudi v bližnje bivalne prostore.

Prekrivanje golih tal

Sajenje trave, urejanje grmičevja in uvedba pregrad iz umetnih mas so nekateri izmed ukrepov, s katerimi zmanjšamo dvigovanje prahu s tal, s tem pa izpostavljenost ljudi drobnemu prahu, onesnaženemu s svincem. Hkrati preprečijo stik otrok z onesnaženimi nezaščitenimi tlemi.

Podobne vsebine

Z upoštevanjem enostavnih, a učinkovitih ukrepov higiene in ustrezne prehrane lahko pomembno zmanjšamo vnos svinca v telo ter s tem ohranimo zdravje.
Izpolni kratek vprašalnik in preveri, kako dosledno upoštevaš ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti svincu.
Skip to content