Pogled v zgodovino

Tradicija pridobivanja oz. predelave svinca v Mežiški dolini ima vsaj 350 let staro zgodovino.

Svinec je že več stoletij pomemben del zgodovine Zgornje Mežiške doline.

1424

Prvi dokument, ki omenja svinčevo rudo na območju Zgornje Mežiške doline

1424

1665

Uradni začetek rudarjenja na območju Zgornje Mežiške doline, Hans Sigmund Ottenfels dobi dovoljenje za odprtje rudnika v bližini Črne.

Rudnik

1665

1893

Gradnja nove centralne topilnice v Žerjavu in zapiranje manjših topilnic.

1893

1894

Najstarejši podatek o zdravju rudarjev in delavcev v topilnici.

1894

1923

Uvedba prvega sistema filtrov za zmanjšanje onesnaženja s svincem.

1923

1952

Prve preiskave svinca v krvi prebivalstva. Odvzetih je bilo 41 vzorcev, povprečna vrednost je znašala 700 μg/l.

1952

1978

Izgradnja novih filtrov, ki znižajo dnevne emisije prahu iz 5000 na 70 kg.

1978

1988

Sprejetje zakona o postopnem zapiranju rudnika.

1988

1994

Izdelava projekta zapiranja rudnika in dokončna ustavitev proizvodnje svinčeve in cinkove rude. Zalitje spodnjih delov rudnika z vodo in ureditev delov rudnika za turistične, športne in izobraževalne namene. Nadaljevanje sekundarne predelave svinca in izdelave akumulatorskih baterij.

1994

2002

Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 (ERICo).

2002

2004

Pričetek projekta Življenje s svincem.

2004

2007

Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški (Ur.1.RS, št. 119/07).

2007

2007 do 2022

Izvajanje Programa ukrepov sanacije Zgornje Mežiške doline.

2007 do 2022

2023

Obsežne poplave vodijo v prenos onesnaženega materiala po celotni Mežiški dolini in delu zgornje Dravske doline.

2023

Problematika onesnaženosti Zgornje Mežiške doline s svincem zaradi nadaljevanja sekundarne predelave, nalaganja in vztrajanja svinca v zgornji plasti tal in po poplavnega onesnaženja ostaja in pred nas postavlja nove izzive, da se (na)učimo s svincem živeti.

Podobne vsebine

Svinec je izjemno prilagodljiva težka kovina majhne trdote in modrikasto bele barve, ki na zraku potemni v sivo.
Svinec je zaradi dobrih kemičnih in fizikalnih lastnosti v svetu peta najširše uporabljena kovina.
Skip to content